U heeft recht op spoedeisende zorg in het buitenland. Dit betreft zorg die redelijkerwijs niet is uit te stellen tot terugkeer in Nederland of die bij vertrek naar het buitenland niet te voorzien was. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een acute opname bij een hartaanval.

In geval van spoedeisende zorg heeft u vanuit de basisverzekering recht op een vergoeding conform het gemiddeld in Nederland geldend tarief. Mocht deze vergoeding niet toereikend zijn, kan deze worden aangevuld vanuit een eventuele aanvullende verzekering.

Spoedeisende hulp nodig?
In geval van ziekenhuisopname dient u binnen 24 uur contact op te (laten) nemen met onze alarmcentrale. Het telefoonnummer van de alarmcentrale is +31 88 35 35 705. Deze kunt u ook terugvinden op de achterkant van uw zorgpas.