Het inkopen van zorg doen wij niet zelf maar dit gebeurt door EUCARE. EUCARE hanteert géén zorgplafond. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag door naar de verzekeraar.