Dit kan op twee manieren, afhankelijk van de zorgverlener en welke basisverzekering u heeft.

Mogelijkheid 1
• U krijgt achteraf een rekening van PlusGezond voor het eigen risico dat u nog moet betalen. De rekening ontvangt u per post of als u een digitale polis heeft een notificatie per e-mail.
• Dit is het geval als de zorgverlener de rekening van uw zorgkosten naar PlusGezond stuurt. Wij betalen dan het volledige bedrag direct aan de zorgverlener. Daarna kijken wij of u nog eigen risico moet betalen. Zo ja, dan sturen wij u een rekening.

Mogelijkheid 2
• PlusGezond haalt het eigen risico af van de vergoeding van zorgkosten die u declareert. Hierover informeren wij u per brief of als u een digitale polis heeft ontvangt u een notificatie per e-mail.
• Dit is het geval als de zorgverlener de rekening van uw zorgkosten naar u stuurt. U betaalt de rekening eerst zelf aan de zorgverlener en declareert de kosten vervolgens aan PlusGezond. Wij bekijken of u nog eigen risico moet betalen. Daarna krijgt u bericht over de hoogte van het bedrag dat wij aan u vergoeden.