Als uw behandeling in 2023 start, dan verrekenen wij deze behandeling met uw eigen risico van 2023. Ook als de behandeling in 2024 stopt.

Ziekenhuizen declareren hun zorg met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De DBC staat voor het geheel aan zorg die u ontvangt. Van zorgvraag tot diagnose en behandeling. De startdatum van een behandeling bepaalt met welk jaar wij uw eigen risico verrekenen. Als u bijvoorbeeld in december 2023 geopereerd wordt en in januari 2024 het ziekenhuis verlaat, dan verrekenen wij de kosten met het eigen risico van het jaar 2023.

Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen duren. In sommige gevallen wordt een DBC eerder afgesloten. Bijvoorbeeld 42 dagen nadat u geopereerd bent of 90 dagen na de opening van een DBC bij een poliklinische behandeling zonder operatie. Duurt uw behandeling langer? Dan wordt een vervolg-DBC gestart. Dit kan ook voorkomen als u bijvoorbeeld na 120 dagen nog een nacontrole heeft in het ziekenhuis.

Let op: Als die DBC’s in verschillende jaren worden geopend, dan houden wij tweemaal eigen risico in en niet eenmaal. U moet dan zowel het eigen risico van 2023, als het eigen risico van 2024 betalen. U kunt altijd navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart bij uw behandelaar in het ziekenhuis.