De Zorgverzekeringswet is op alle inwoners van Nederland van toepassing. Ook wanneer u in het buitenland woont en inkomsten ontvangt uit Nederland, kan de Zorgverzekeringswet voor u gelden.

Er zijn echter drie uitzonderingen:
– Militairen in actieve dienst zijn automatisch verzekerd via een specifieke basisverzekering voor militairen. Oud-militairen en gezinsleden van militairen in actieve dienst zijn wél verzekeringsplichtig via de Zorgverzekeringswet.
– Gemoedsbezwaarden, mensen met principiële bezwaren tegen verzekeringen, kunnen de zorgverzekering weigeren. Men is dan niet verzekerd, maar betaalt wel een vervangende belasting die wordt gestort op een speciale spaarrekening die in beheer is bij Zorginstituut Nederland.
– Gedetineerden. Uiteraard hebben gedetineerden recht op medische zorg. De kosten hiervan zijn gedekt door een collectieve zorgverzekering van het Ministerie van Justitie. Zij zijn tijdens een detentieperiode verantwoordelijk voor de zorg die een gedetineerde nodig heeft. U dient ons schriftelijk te informeren over uw detentie door een detentieverklaring naar ons toe te sturen. De verzekering wordt voor de detentieperiode opgeschort (onderbroken). Zodra u uit detentie bent is de zorgverzekering weer verplicht.