Een klacht indienen of compliment uitdelen doet u door een e-mail te sturen naar opmerkingen@plusgezond.nl. We reageren snel, onze verwerkingstijd is 5 – 10 werkdagen. Bent u het niet eens met onze reactie op uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl)