Deze behandelingen komen alleen voor vergoeding in aanmerking na voorafgaande toestemming door een medisch specialist als er sprake is van verzekerde zorg vanuit uw basisverzekering. De behandeling komt alleen voor vergoeding in aanmerking als de behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of erkend en/of gecontracteerd ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Daarnaast moet de behandeling gedeclareerd worden met een rechtsgeldig tarief.