Ja, dat mag. De huisarts rekent per consult één tarief ongeacht het aantal klachten, gestelde diagnoses en dergelijke. Dat tarief is gebaseerd op een vaste hoeveelheid tijd dat voor een consult wordt uitgetrokken. Dit is gemiddeld 10 en maximaal 20 minuten.

Hebt u veel vragen waardoor het consult langer duurt? Meld dit dan bij het maken van een afspraak. De huisarts houdt hier dan rekening mee in het plannen van de afspraak.