Er zijn meerdere regelingen voor vergoeding:

• zorg uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners in het buitenland
• zorg uit uw basisverzekering en aanvullende verzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners in het buitenland
• zorg bij expertisebehandelingen
• zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, met het S2 formulier

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners?
Wij hebben met een aantal zorgverleners in België en Duitsland contracten gesloten. Dit kunt u nakijken in de Zorgzoeker. Wij betalen 100% voor zorg uit de basisverzekering. U betaalt eigen risico.

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners?
Dit is afhankelijk van de door u gekozen basisverzekering. Kost de behandeling meer dan wij vergoeden? Dan betaalt u de rest van het bedrag zelf. Over het door ons vergoede bedrag betaalt u eigen risico.

Wat regelt u zelf?
U heeft vooraf een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hiermee kunt u bij ons een machtiging aanvragen. Vul het aanvraagformulier in en stuur de verwijzing van uw specialist mee. Wij vertellen u dan precies welk bedrag wij betalen.

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij expertisebehandelingen?
Expertisebehandelingen in het buitenland betalen we 100%. De vergoeding is voor behandelingen waarvoor in Nederland de medische kennis ontbreekt. U betaalt hiervoor eigen risico.

U heeft vooraf toestemming van ons nodig. Vul het aanvraagformulier in en stuur de verwijzing van uw specialist mee.

Waar heeft u recht op met het S2 formulier?
Met het document S2 kunt u aantonen dat wij toestemming hebben gegeven voor uw geplande behandeling als u verblijft in:

• De EU
• IJsland
• Liechtenstein
• Noorwegen
• Zwitserland
Dit recht heeft u op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement. Richtlijn 2011/24/EU. U krijgt het S2 van ons als wij u toestemming geven voor uw behandeling.

Wat krijgt u betaald met het S2?
U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijgt u een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

Wat krijgt u niet betaald met het S2?
Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw S2 daarom meestal niet.