Het is wettelijk bepaald dat een zorgverzekeraar tot 5 jaar na de behandeldatum een rekening voor de eigen bijdrage mag sturen. In de praktijk duurt dit zelden zo lang. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over uw zorgkosten. Indien een eigen bijdrage van toepassing is, ontvangt u binnen 2 maanden nadat wij de declaratie van de zorgverlener hebben betaald de rekening voor de eigen bijdrage