Zorgdeclaraties uit 2022 die door ons worden ontvangen voor 31 december 2023 kunnen van invloed zijn op zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico van 2022. Dit geldt ook voor het eigen risico van 2021; declaraties die wij voor 31 december 2022 hebben ontvangen kunnen verrekend worden met zowel het verplicht als vrijwillig eigen risico van 2021.