Zorgdeclaraties uit 2020 die door ons worden ontvangen voor 31 december 2021 kunnen van invloed zijn op zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico van 2020. Dit geldt ook voor het eigen risico van 2019; declaraties die wij voor 31 december 2020 hebben ontvangen kunnen verrekend worden met zowel het verplicht als vrijwillig eigen risico van 2019.