Zorgdeclaraties uit 2023 die door ons worden ontvangen voor 31 december 2024 kunnen van invloed zijn op zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico van 2023. Dit geldt ook voor het eigen risico van 2022; declaraties die wij voor 31 december 2023 hebben ontvangen kunnen verrekend worden met zowel het verplicht als vrijwillig eigen risico van 2022.