Alleen buitenlandse nota’s die in het Engels, Duits, Frans en Spaans zijn opgemaakt kunnen ingediend worden. Op de nota moet het volgende vermeld staan:
• de aard van de klachten (de diagnose)
• de aard van de behandeling (bijvoorbeeld poliklinisch consult / opname/ uitgebreid onderzoek)
• de behandeldata
• de paraaf of stempel van behandeld arts/zorginstelling
Onder de basisverzekering betalen wij maximaal het Nederlandse tarief.

Is uw basisverzekering uitgebreid met de aanvullende verzekering? Dan krijgt u mogelijk een volledige vergoeding. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarden in Mijn PlusGezond.