De overheid geeft zelf twee redenen waarom zij een eigen risico heeft ingevoerd:

• De verzekeringspremie blijft lager, doordat u zelf het eerste deel van uw zorgkosten betaalt;
• Mensen worden zich bewuster van de kosten van zorg.