Uw verzoek tot opzeggen (per post of email) moet vóór 1 januari bij ons binnen zijn. Uw opzegging gaat dan per 1 januari in. Denk eraan dat u uw verzekering elders dan vóór 1 februari moet hebben aangevraagd. De verzekering elders gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in. Ingeval van wijziging van polisvoorwaarden ten nadele van de verzekerde kan de polis ook tussentijds opgezegd worden.