Als u een nieuw geneesmiddel krijgt, informeert de apotheek u over het gebruik, de werking en de bijwerkingen. Dit heet een ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. Bij de verstrekking van een nieuw geneesmiddel declareert de apotheker niet alleen de kosten van terhandstelling, maar ook de kosten van het begeleidingsgesprek. Samen met de terhandstelling is dat ongeveer € 14,-.
Onder ‘nieuw geneesmiddel’ verstaan we een geneesmiddel met een werkzame stof, sterkte of toedieningsvorm die u nog niet eerder heeft gehad. Maar ook als het minimaal één jaar geleden is dat u dit medicijn kreeg. Of als onduidelijk is of u het medicijn eerder kreeg in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld omdat u dit medicijn bij een andere apotheek haalde.