Als u een nieuw geneesmiddel krijgt, informeert de apotheek u over het gebruik, de werking en de bijwerkingen. Dit heet een ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 7,- en worden apart in rekening gebracht.

Onder ‘nieuw geneesmiddel’ verstaan we een geneesmiddel met een werkzame stof, sterkte of toedieningsvorm die u nog niet eerder heeft gehad. Maar ook als het minimaal één jaar geleden is dat u dit medicijn kreeg. Of als onduidelijk is of u het medicijn eerder kreeg in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld omdat u dit medicijn bij een andere apotheek haalde.