In dat geval berekenen wij het eigen risico alleen over de verzekerde periode (naar rato berekend).

Bijvoorbeeld: De zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 30 januari. In totaal zijn dit 30 dagen. Het kalenderjaar 2024 telt 366 dagen. Het eigen risico voor 2024 berekenen wij dan als volgt: € 385,- gedeeld door 366 dagen is € 1,05 per dag. € 1,05 x 30 dagen dat u verzekerd bent is € 31,50. Dit ronden wij af naar € 32,-.