Een aanvullende verzekering dekt zorg die mogelijk niet in uw basisverzekering is opgenomen. Denk hierbij aan extra vergoeding voor fysiotherapie, brillen of lenzen, rijbewijskeuring of preventief onderzoek.