De verzekeraar heeft met de ziekenhuizen afgesproken dat zij zich houden aan de Treeknormen. Treeknormen zijn de afgesproken (acceptabele) wachttijden die door zorgverleners en zorgverzekeraars met elkaar zijn overeengekomen.