De eigen bijdrage staat volledig los van het eigen risico.

Eigen bijdrage
Aan sommige zorg moet u zelf meebetalen, iedere keer dat u gebruik maakt van deze zorg. Dit heeft de overheid bepaald. Deze wettelijke eigen bijdrage geldt onder meer voor kraamzorg, bepaalde geneesmiddelen, ziekenvervoer en sommige hulpmiddelen, zoals hoortoestellen, kunstgebitten en pruiken. Ook vallen sommige zorgkosten niet of niet volledig onder uw verzekering. In dat geval moet u deze kosten ook zelf betalen.

Eigen risico
Ieder jaar moet u een deel van de zorgkosten uit uw basisverzekering zelf betalen. Dit is het eigen risico. Pas als uw zorgkosten uitkomen boven het bedrag van het eigen risico, vergoeden wij de kosten. Het eigen risico geldt voor de basisverzekering in het algemeen. Dus niet alleen voor specifieke zorg, zoals de eigen bijdrage.