Een huisarts mag voor elke ingeschreven patiënt een vast bedrag per kwartaal rekenen. Dit heet het inschrijftarief. Het maakt hiervoor niet uit of u wel of niet uw huisarts bezoekt. Brengt u een bezoek aan de huisarts, dan brengt hij of zij daarvoor tevens een vast bedrag in rekening. Een telefonisch consult of een huisbezoek valt hier ook onder.