Als u op recept een geneesmiddel bij de apotheek haalt, betaalt u ook voor de dienstverlening. Die kosten heten ‘terhandstellingskosten’. Zo stelt de apotheek de medicijnen samen en controleert de voorgeschreven dosering, de sterkte en of u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt.
Hoe hoog de terhandstellingskosten zijn, hangt af van het geneesmiddel en de apotheek. Gemiddeld betaalt u € 7,50 aan terhandstellingskosten. Maar dit kan ook meer of minder zijn. Moet de apotheker het geneesmiddel zelf maken of is het kant en klaar? En moeten de medicijnen apart verpakt worden in bijvoorbeeld een weeksysteem? Zulke factoren zorgen voor hogere of lagere kosten. Bovendien zijn de kosten hoger als u ’s avonds of in het weekend een geneesmiddel haalt.
Terhandstellingskosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. PlusGezond betaalt deze kosten rechtstreeks aan uw apotheker en verrekent deze met uw eigen risico.