Wij vergoeden fysiotherapie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vergoeding uit de basisverzekering en een vergoeding uit de aanvullende verzekering.

De basisverzekering geeft de volgende vergoeding:
• Eenmalig de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie;
• Oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut (looptraining) bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen) tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden;
• Oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van heup- of kniegewricht tot maximaal 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden;
• Oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) GOLD klasse II en hoger. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van de klachten en het risico op longaanvallen volgens de GOLD groep A, B, C of D;
• Vanaf de 21e behandeling heeft u recht op behandeling van aandoeningen die een langdurige of chronische behandeling vereisen. U vindt deze in de Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en oefentherapie (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering). Houdt u er rekening mee dat de duur van de behandeling van bepaalde aandoeningen is beperkt tot een bepaald termijn. Uw fysiotherapeut kan u meer vertellen over de vergoeding van chronische fysio, ook kan hij u vertellen of u met uw aandoening recht heeft op chronische fysiotherapie.

De kosten van de eerste 20 behandelingen per aandoening komen voor uw eigen rekening. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan worden deze kosten wellicht vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De kosten van de eerste 20 chronische behandelingen kunnen ook uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Het aantal te vergoeden behandelingen is afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen.

Wij bieden de volgende aanvullende verzekeringen aan voor de vergoeding van fysiotherapie:
* PlusGezond Brons 9 behandelingen per jaar
* PlusGezond Zilver 12 behandelingen per jaar
* PlusGezond Goud 21 behandelingen per jaar